خانه »»» امور مشترکین »»» فرآیندها »»» دستورالعمل بررسی صورت حساب
 • نویسنده: مدیریت
 • تاریخ: ١٣٩٥/٠٧/٢٦
 • بازدیدکننده: ٣١٦٠

دستورالعمل بررسی صورت حساب

عنوان :بررسی صورت حساب

فرم الکترونیکی

هدف :
اصلاح قبوض وبررسی صورت حساب از نظر صحت محاسبه وهمچنین بررسی 
مصارف آن از لحاظ اشتباه قرائت خرابی کنتور ویا ترکیدگی لوله

مدت زمان انجام كار : ۱روز

مدارك لازم: آخرین فیش پرداختی

مراحل و شرح اقدامات :

 • مراجعه مشترك به مسئول خدمات مشتركين و درخواست رسيدگي به قبض آب بها .
 • بررسي اوليه توسط مسئول خدمات مشتركين و در صورت عدم اشتباه در صورتحساب پاسخ مناسب به مشترك داده مي ‎شود .
 • در صورتي كه قبض آب بها به علت ‎هاي : اشتباه قرائت در دروه جاري يا دوره ‎هاي قبل، نقص فني كنتور، خطا در ثبت شماره كاركرد كنتور توسط اپراتور، تغيير كاربري، تركيدگي لوله ‎هاي داخلي ملك مشترك، تغيير قطر انشعاب، تغيير در تعداد واحد، تغيير درتعداد خانوار، اشتباه در ثبت تاريخ اتصال آب، اشتباه در اعمال تاريخ اتصال فاضلاب در صورت حساب مشترك يا به هر وجه نياز به اصلاح داشت طبق مراحل ذيل عمل مي ‎گردد .
  • اشتباه قرائت: به دو صورت است يا كم و زياد قرائت كردن است كه منجر به اصلاحيه مي‌گردد يا اشتباه قرائت شدن است كه منجر به ابطال مي‌گردد .
  • نقص فني كنتور: در اين حالت ابتدا فرم آزمايش كنتور توسط واحد خدمات مشتركين تنظيم مي ‎گردد سپس توسط يك استادكار از كنتور در محل آزمايش به عمل آمده كه در صورت تشخيص صحت نقص فني كنتور درصد خطاي كنتور گزارش مي ‎شود و در صورت عدم تشخيص توسط همان استادكار كنتور از محل باز شده و با فرم آزمايش كنتور پس از دريافت هزينه مربوطه از مشترك كنتور به واحد آزمايش كنتور ارسال مي ‎گردد تا بوسيله دستگاه آزمايش شده و درصد خطاي كنتور گزارش شود. پس از اين مرحله مصرف واقعي تعيين گرديده و صورتحساب صادره بر اساس مصرف واقعي اصلاح مي ‎گردد .
  • تغيير كاربري: ابتدا توسط اداره واگذاري از ملك بازديد به عمل آمده و در صورت صحت تغيير كاربري ملك پس از تسويه حساب كامل (در صورت داشتن بدهي حق انشعاب آب و فاضلاب) گزارش اصلاح قبوض ارسال مي ‎گردد و سپس صورتحسابهاي اشتباه اصلاح مي‌گردد .
  • تركيدگي لوله ‎هاي داخلي ملك مشترك: پس از مراجعه مشترك به واحد خدمات مشتركين و اعلام وي مبني بر تركيدگي تنظيم مي ‎گردد . سپس از لوله ‎هاي داخلي ملك توسط كارشناس و
  • استادكار بازديد به عمل آمده و در صورت تأييد و صحت تركيدگي لوله ‎هاي داخلي ملك فرم مربوطه توسط كارشناس تأييد و امضاء مي ‎گردد سپس با توجه به تعرفه ‎هاي مصوب صورتحساب ‎هاي مربوطه اصلاح مي ‎گردد .
  • تغيير قطر انشعاب آب: ابتدا توسط كارشناس و استادكار اداره خدمات مشتركين از قطر انشعاب ملك بازديد بعمل آمده و در صورت عدم انطباق قطر انشعاب ملك با آنچه كه در پرونده و صورت حساب مشترك درج و ثبت گرديده است پس از تسويه حساب كامل از نظر حق انشعاب و غيره طبق تعرفه های مصوب صورتحساب اصلاح مي ‎گردد .
  • اشتباه در اعمال تاريخ اتصال فاضلاب : ابتدا توسط كارشناس اداره نصب از ملك موردنظر بازديد به عمل آمده و پس از تحقيق و بررسي كامل مبني بر عدم استفاده مشترك از انشعاب فاضلاب گزارشی تهیه و ارسال مي ‎گردد و سپس صورتحساب ‎هاي صادره اصلاح و مبلغ هزينه دفع فاضلاب از قبوض كسر مي ‎گردد .
 • پس از تنظيم و تكميل فرم ‎هاي اصلاحيه قبوض توسط اداره خدمات مشتركين، فرم مربوطه توسط مدیر منطقه تأييد مي ‎گردد و پس از ثبت از طريق فرم ‎هاي مربوطه به امور درآمد ارسال مي ‎گردد .
 • اسناد اصلاحيه در امور درآمد بررسي شده، در صورت تأييد صحت اسناد اصلاحيه و تأييد معاونت درآمد و امور
 • مشتركين اسناد اصلاحيه، از طريق واحد مديريت درآمد در سيستم رايانه مركزي اعمال مي ‎گردد .
 • گزارش تأييد اسناد اصلاحيه از طريق مديريت درآمد به منطقه ارسال و توسط اداره خدمات مشتركين صورت حساب اصلاح شده به مشترك ارائه مي ‎گردد .
 • در صورت معيوب بودن، كنتور، طي انجام مراحل اداری تعويض مي‌گردد .

 

best free spy apps for android phones searchengineoptimization-seo.net the best spy app for android free
why wives cheat on husbands site reasons women cheat
why wives cheat on husbands i dream my husband cheated on me reasons women cheat
why wives cheat on husbands i dream my husband cheated on me reasons women cheat
reasons married men cheat open why women cheat on men they love
reasons married men cheat open why women cheat on men they love
unfaithful husband read unfaithful wife
cheated on my boyfriend would you cheat on your boyfriend my boyfriend thinks i cheated on him
cheated on my boyfriend blog.linglinzhu.com my boyfriend thinks i cheated on him
cheated on my boyfriend i want to cheat on my boyfriend my boyfriend thinks i cheated on him
i want to cheat blog.mondor.org why i cheat on my husband
i want to cheat read why i cheat on my husband
i want to cheat why my husband cheated why i cheat on my husband
how do you know your wife cheated on you open so your wife cheated on you
how do you know your wife cheated on you site so your wife cheated on you
how do you know your wife cheated on you open so your wife cheated on you
how do you know your wife cheated on you astrobix.com so your wife cheated on you
my husband cheated on me will he do it again sigridw.com i cheated on my husband with a woman
how do i know if my wife cheated what makes women cheat why do husbands cheat
how do i know if my wife cheated site why do husbands cheat
how do i know if my wife cheated what makes women cheat why do husbands cheat
do you cheat on your wife my wife cheated now what do i do how to know your wife cheated
dating a married man thesailersweb.com women want men
cheats why do women cheat on their husbands reason women cheat
aunts sex stories tolobel.com mothers sex stories
why do husband cheat yodotnet.com reasons why husband cheat
adult teacherstudent anal sex stories blog.icuracao.net illustrated adult stories
adult teacherstudent anal sex stories open illustrated adult stories
adult dog sex stories click free sex stories with pictures
adult dog sex stories survivingediscovery.com free sex stories with pictures
women who cheat on relationships cheaters caught why do men have affairs
adult dog sex stories site gang sex stories
adult dog sex stories astrobix.com gang sex stories
adult dog sex stories site gang sex stories
adult dog sex stories astrobix.com gang sex stories
free sex stories non-consensual open sex stories com
spy for android francescocutolo.it best android spy
natural abortion methods click dilatation and curettage
natural abortion methods click dilatation and curettage
natural abortion methods click dilatation and curettage
natural abortion methods click dilatation and curettage
my husband cheated wife cheat cheat husband
my husband cheated wife cheat cheat husband
my husband cheated wife cheat cheat husband
spy phone app site android monitoring software free
sex with mom stories site adult intimate stories
free android monitoring app go free phone spy
discount prescriptions link living rich with coupons rite aid
us pharmacy discount card rkuipers.nl photo coupon code walgreens
walgreens online coupons click walgreens coupons online
discount prescription brendan.enrick.com walgreen photo coupon code
discount prescription brendan.enrick.com walgreen photo coupon code
discount prescription brendan.enrick.com walgreen photo coupon code
discount prescription brendan.enrick.com walgreen photo coupon code
discount prescription brendan.enrick.com walgreen photo coupon code
ciprofloxacin 500 mg uses ciprofloxacin 500mg antibiotics ciprofloxacin 250 mg side effects
miscarriage pill how to have an abortion abortion age
best free android text spy app best mobile spyware apps for phone tracking
coupons viagra singlvkuchyni.cz viagra coupons 2015
surgical aspiration abortion having an abortion how pregnant are you
surgical aspiration abortion having an abortion how pregnant are you
how do you get an abortion go abortion storys
how do you get an abortion go abortion storys
spy phone blog.bjorback.com gps coordinates and location
cvs discount code cvs promo cvs promo code photo
types of abortions where to buy abortion pill family guy abortion episode
abortion clinics in virginia beach go early pregnancy termination options
abortion clinics in virginia beach abortion clinics in dc early pregnancy termination options
spy on sms spyware phone tracking free sms spy
spy on sms spyware phone tracking free sms spy
coupons for walgreens pharmacy click walgreens coupons deals
coupons for walgreens pharmacy read walgreens coupons deals
post clinic abortion abortion pill abortion pill over the counter
free coupon sites madhubanipainting.org coupons for free stuff
free coupon sites pharmacy coupon coupons for free stuff
free coupon sites pharmacy coupon coupons for free stuff
free coupon sites madhubanipainting.org coupons for free stuff
free coupon sites pharmacy coupon coupons for free stuff
cheaters caught why do people cheat married woman wants cheat
cheaters caught why do people cheat married woman wants cheat
cheaters caught why do people cheat married woman wants cheat
clomiphene 50mg viagra 200mg tretinoin tube
clomiphene 50mg blog.findahotel.co tretinoin tube
clomiphene 50mg viagra 200mg tretinoin tube
clomiphene 50mg rifaximin 200mg zovirax 200mg
zovirax pill flagyl 400mg levaquin 500mg
zovirax pill proscar 5mg levaquin 500mg
cialis acyclovir pill gabapentin 600mg
cialis amoxil 250mg gabapentin 600mg
propranolol tretinoin 0.05% inderal 40mg
propranolol site inderal 40mg
propranolol website-knowledge.com inderal 40mg
propranolol website-knowledge.com inderal 40mg
keflex 500mg proscar 5mg proscar pill
rite aid photos rite aid gift cards rite aid sale paper
rite aid photos rite aid gift cards rite aid sale paper
rite aid photos link rite aid sale paper
rite aid photos link rite aid sale paper
coupons for viagra 2016 markthrice.com new prescription coupons
coupons for viagra 2016 drug prescription card new prescription coupons
coupons for viagra 2016 markthrice.com new prescription coupons
viagra coupons from manufacturer prescription transfer coupon free discount prescription cards
viagra coupons from manufacturer coupons for viagra 2016 free discount prescription cards
viagra coupons from manufacturer coupons for viagra 2016 free discount prescription cards
viagra coupons from manufacturer site free discount prescription cards
viagra coupon coupons viagra free printable viagra coupons
viagra manufacturer coupon go discount coupons for prescriptions
viagra manufacturer coupon open discount coupons for prescriptions
coupons for prescription medications coupon for prescription canada drug pharmacy coupon
coupons for prescriptions modelosguayaquil.com viagra sample coupon
coupons for prescription medications blog.brunothalmann.com canada drug pharmacy coupon
coupons for prescription medications blog.brunothalmann.com canada drug pharmacy coupon
coupons for prescriptions link viagra sample coupon
prescription discounts cards coupon for prescription free discount prescription cards
viagra coupons 2016 read discount prescription drug card
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion pill abortion pill abortion pill
abortion pill abortion pill abortion pill
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
buy viagra online http://viagraforsaleuk1.com effects of viagra on women
buy viagra online viagra for sale uk effects of viagra on women
cialis price store prescription cialis price price for cialis
cialis price store cialis price prescription price for cialis
cialis price store lipseysguns.com price for cialis
coupons prescriptions coupon for cialis cialis discount coupons
coupons prescriptions crmsociety.com cialis discount coupons
coupons prescriptions crmsociety.com cialis discount coupons
transfer prescription coupon free printable cialis coupons discount card prescription
transfer prescription coupon site discount card prescription
transfer prescription coupon site discount card prescription
prescription drugs discount cards click coupons for prescription drugs
prescription drugs discount cards click coupons for prescription drugs
2015 cialis coupon click cialis discount coupons online
2015 cialis coupon click cialis discount coupons online
cialis.com coupon site prescription savings card
cialis.com coupon go prescription savings card
lilly coupons for cialis discount prescription drug cards coupons for drugs
lilly coupons for cialis click coupons for drugs
lilly coupons for cialis click coupons for drugs
cialis coupon cialis trial coupon online cialis coupons
cialis coupon link online cialis coupons
printable coupons for cialis is-aber.net canada drug pharmacy coupon
printable coupons for cialis is-aber.net canada drug pharmacy coupon
aidaprima twodrunkmoms.com aida
aidaprima twodrunkmoms.com aida
aidaprima twodrunkmoms.com aida
aidaprima twodrunkmoms.com aida
aidaprima site aida
kamagra super site kamagra gold
kamagra super go kamagra gold
kamagra super kamagrashop kamagra gold
kamagra super site kamagra gold
kamagra super kamagrashop kamagra gold
kamagra super site kamagra gold
kamagra super site kamagra gold
risperdal notice warpedfish.co.uk risperdal notice
risperdal notice risperdaloro risperdal notice
risperdal consta warpedfish.co.uk risperdal eureka
escitalopram myhsbook.com escitalopram halmed
escitalopram myhsbook.com escitalopram halmed
escitalopram site escitalopram halmed
escitalopram myhsbook.com escitalopram halmed
mpass login blog.bjorback.com mpa in n/mm2
mpass login mpass mpa in n/mm2
mpass login blog.bjorback.com mpa in n/mm2
arcoxia nebenwirkungen come2belgrade.com arcoxia preis
arcoxia nebenwirkungen come2belgrade.com arcoxia preis
ventolin inhaler yan etkileri go ventolin inhaler yan etkileri
buscopan link buscopan contre indication
buscopan link buscopan contre indication
buscopan buscopan composition buscopan contre indication
zithromax dogs zithromax 200mg 5ml suspension zithromax saft
zithromax dogs link zithromax saft
zithromax dogs zithromax 200mg 5ml suspension zithromax saft
zithromax dogs lasertech.com zithromax saft
zithromax dogs zithromax 200mg 5ml suspension zithromax saft
zithromax dogs zithromax 200mg 5ml suspension zithromax saft
zithromax dogs zithromax 200mg 5ml suspension zithromax saft
cipro muadili site cipro
plavix remboursement plavix surveillance plavix vidal
renovation vejle click renovation
renovation vejle renovation fredericia renovation
renovation vejle blog.pelagicfm.com renovation
renovation vejle blog.pelagicfm.com renovation
renovation vejle blog.pelagicfm.com renovation
canesten gyno tablet thebaileynews.com canesten gyno zwanger
imodium lingual karensmith.us imodium enceinte
imodium lingual karensmith.us imodium enceinte
imodium lingual imodium chien imodium enceinte
metronidazole encephalopathy sharpcoders.org metronidazol
celebrex generique celebrex celebrex
celebrex generique celebrex celebrex
celebrex generique krishnan.co.in celebrex
celebrex generique krishnan.co.in celebrex
vibramycine n vibramycin 100 vibramycine n
kemadrine mitateren.com kemadrin notice
drug discount coupons asindia.in coupon for free cialis
drug discount coupons asindia.in coupon for free cialis
drug discount coupons asindia.in coupon for free cialis
drug discount coupons asindia.in coupon for free cialis
levitra 10mg a1softec.com levitra 100mg
levitra 10mg a1softec.com levitra 100mg
cialis coupons free cialis coupons from lilly lilly cialis coupon
prescription drug discount cards drug discount coupons coupons cialis
free discount prescription cards open prescription coupon
free discount prescription cards click prescription coupon
free discount prescription cards click prescription coupon
bimatoprost ophthalmic solution careprost sporturfintl.com bimatoprost hair
bimatoprost ophthalmic solution careprost sporturfintl.com bimatoprost hair
bimatoprost ophthalmic solution careprost sporturfintl.com bimatoprost hair
bimatoprost ophthalmic solution careprost sporturfintl.com bimatoprost hair
bimatoprost ophthalmic solution careprost sporturfintl.com bimatoprost hair
free abortion clinic bangzontheweb.com define abortion
free abortion clinic forms of abortion define abortion
free abortion clinic forms of abortion define abortion
free abortion clinic bangzontheweb.com define abortion
abortion videos click where can i buy the abortion pill
abortion videos read where can i buy the abortion pill
abortion videos click where can i buy the abortion pill
early abortion link abortion help
early abortion steadfasttraining.co.uk abortion help
amoxicillin 1000 mg amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin 1000 mg
coupons for prescriptions link free cialis samples coupon
coupons for prescriptions cicg-iccg.com free cialis samples coupon
free cialis coupon lilly cialis coupons cialis online coupon
free cialis coupon myvisajobs.com cialis online coupon
vytorin 10 80 community.vitechcorp.com vytorin coupons
vytorin 10 80 community.vitechcorp.com vytorin coupons
vytorin 10 80 vytorin coupons vytorin coupons
fosamax fosamax fosamax
thyrax vervanger damske.com thyrax euthyrox
flagyl 500 mg adventureswithtravisandpresley.com flagyl precio
cialis discount coupon free cialis coupon free cialis coupon
viagra danmark viagra viagra til kvinder
viagra danmark viagra viagra til kvinder
viagra danmark viagra virkning viagra til kvinder
abortion advice ru486 abortion pics
amoxicillin amoxicillin al 1000 amoxicillin-rnp
cialis bilie.org cialis
lilly cialis coupon ismp.org prescription drugs coupons
abortion images artsricksha.com average cost of an abortion
abortion images artsricksha.com average cost of an abortion
abortion images articles about abortion average cost of an abortion
abortion images artsricksha.com average cost of an abortion
abortion images artsricksha.com average cost of an abortion
abortion images elective abortion average cost of an abortion
dipyridamole eye drops damske.com dipyridamole (persantine)
dipyridamole eye drops dipyridamole dose dipyridamole (persantine)
dipyridamole eye drops damske.com dipyridamole (persantine)
methods of abortion pill abortion pill quotes early abortion pill
viagra ersatz viagra kaufen viagra
viagra ersatz viagra bei frauen viagra
viagra ersatz viagra kaufen viagra
cialis discount coupons online free coupon for cialis cialis 2015 coupon
cialis discount coupons online free coupon for cialis cialis 2015 coupon
prescription coupon cialis coupon free cialis savings and coupons
prescription coupon cialis coupon free cialis savings and coupons
prescription coupon free cialis coupon cialis savings and coupons
voltarene 75 blog.jrmissworld.com voltarene patch
voltarene 75 blog.jrmissworld.com voltarene patch
voltarene 75 blog.jrmissworld.com voltarene patch
voltarene 75 blog.jrmissworld.com voltarene patch
amoxicillin al 1000 amoxicillin amoxicillin endikasyonlar
amoxicillin al 1000 amoxicilline amoxicillin endikasyonlar
vermox tablete nuspojave vermox tablete doziranje vermox 100mg
vermox tablete nuspojave vermox bez recepta vermox 100mg
vermox tablete nuspojave vermox bez recepta vermox 100mg
vermox tablete nuspojave vermox bez recepta vermox 100mg
vermox tablete nuspojave vermox 100mg vermox 100mg
vermox tablete nuspojave vermox 100mg vermox 100mg
cialis coupons online coupons for prescription drugs discount prescriptions coupons
cialis coupons online farsettiarte.it discount prescriptions coupons
cialis coupons online coupons for prescription drugs discount prescriptions coupons
cialis coupons online farsettiarte.it discount prescriptions coupons
how much are abortions 2nd trimester abortion pill abortion pill is wrong
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin endikasyonlar amoxicillin dermani haqqinda
viagra online femchoice.org viagra koupit
zimox prezzo zimox in gravidanza zimox prezzo
viagra online femchoice.org viagra koupit
costs of abortion pill achieveriasclasses.com abortion pill risks
strattera.com coupons strattera price coupon for strattera
strattera.com coupons strattera coupons discounts coupon for strattera
strattera.com coupons strattera price coupon for strattera
strattera.com coupons strattera price coupon for strattera
strattera.com coupons strattera price coupon for strattera
kamagra forum harshpande.net kamagra 100mg
voltaren rapid voltaren forte akce voltaren rapid
voltaren rapid voltaren voltaren rapid
voltaren rapid voltaren forte akce voltaren rapid
voltaren rapid voltaren voltaren rapid
cialis coupon card ouralfreton.co.uk cialis discounts coupons
cialis coupon card cialis manufacturer coupon cialis discounts coupons
cialis coupon card cialis manufacturer coupon cialis discounts coupons
cialis coupon card ouralfreton.co.uk cialis discounts coupons
cialis coupon card cialis coupon codes cialis discounts coupons
cialis coupon card ouralfreton.co.uk cialis discounts coupons
coupons for cialis 2016 alexebeauty.com cialis free sample coupons
coupons for cialis 2016 discount coupons for prescriptions cialis free sample coupons
coupons for cialis 2016 alexebeauty.com cialis free sample coupons
coupons for cialis 2016 alexebeauty.com cialis free sample coupons
partial birth abortion achieveriasclasses.com abortion pill law
partial birth abortion achieveriasclasses.com abortion pill law
cialis 20 cialis 20 cialis 20
cialis 20 cialis 20 cialis 20
cialis 20 cialis 20 cialis 20
cialis 20 blog.aids2014.org cialis 20
cialis coupons free coupon cialis free cialis samples coupon
cialis coupons free printable coupons for cialis free cialis samples coupon
cialis 20 bistromc.org cialise
cialis 20 bistromc.org cialise
cialis 20 bistromc.org cialise
cialis 20 cialis 20 cialise
cialis coupons from manufacturer prescription transfer coupon cialis coupons 2015
cialis coupons from manufacturer prescription transfer coupon cialis coupons 2015
cialis coupons from manufacturer prescription transfer coupon cialis coupons 2015
cialis coupons from manufacturer prescriptions coupons cialis coupons 2015
cialis coupons from manufacturer prescriptions coupons cialis coupons 2015
cialis coupons from manufacturer prescription transfer coupon cialis coupons 2015
viagra effet viagra pour femme viagra naturel
viagra effet viagra pour femme viagra naturel
viagra effet viagra pour femme viagra naturel
about abortion pill when can you get an abortion pill abortion pill
about abortion pill when can you get an abortion pill abortion pill
about abortion pill when can you get an abortion pill abortion pill
amoxicillin amoxicillin al 1000 amoxicillin antibiyotik fiyat
xenical australia chemist warehouse xenical reviews before and after xenical australia
xenical australia chemist warehouse xenical australia price xenical australia
xenical australia chemist warehouse xenical australia price xenical australia
xenical australia chemist warehouse xenical australia price xenical australia
xenical australia chemist warehouse xenical reviews before and after xenical australia
xenical australia chemist warehouse xenical reviews before and after xenical australia
voltaren retard voltaren nedir voltaren patch
low dose naltrexone lung cancer who can prescribe naltrexone drinking on naltrexone
low dose naltrexone lung cancer http://naltrexonealcoholismmedication.com/ drinking on naltrexone
low dose naltrexone lung cancer http://naltrexonealcoholismmedication.com/ drinking on naltrexone
low dose naltrexone lung cancer who can prescribe naltrexone drinking on naltrexone
dulcolax pub bilie.org dulcolax
cialis centaurico.com cialis kopiprodukter
dulcolax pub dulcolax notice dulcolax
potenzmittel rezeptfrei apotheke kaufen viagra kaufen apotheke osterreich online apotheke viagra
potenzmittel rezeptfrei apotheke kaufen viagra kaufen apotheke osterreich online apotheke viagra
potenzmittel rezeptfrei apotheke kaufen viagra kaufen apotheke osterreich online apotheke viagra
potenzmittel rezeptfrei apotheke kaufen http://viagrakaufenapothekeosterreich.com/ online apotheke viagra
potenzmittel rezeptfrei apotheke kaufen viagra kaufen apotheke osterreich online apotheke viagra
coupon cialis free cialis coupon 2016 lilly cialis coupon
prescription drug coupons printable drug prescription card prescription drug discount cards
prescription drug coupons printable canada pharmacy coupons prescription drug discount cards
prescription drug coupons printable drug prescription card prescription drug discount cards
prescription drug coupons printable rx prescription coupons prescription drug discount cards
chemical abortion pill abortion pill process natural abortion pill
chemical abortion pill abortion pill process natural abortion pill
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin amoxicillin 500 mg
amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin 500 mg amoxicillin 500 mg
metoprololsuccinat bivirkninger mcmurray.biz metoprololsuccinat hexal 50 mg
metoprololsuccinat bivirkninger mcmurray.biz metoprololsuccinat hexal 50 mg
abortion pill anti abortion pill buy abortion pill
abortion pill anti abortion pill buy abortion pill
abortion pill anti abortion pill buy abortion pill
voltaren hieple.net voltaren retard
voltaren voltaren krem fiyat voltaren retard
voltaren hieple.net voltaren retard
voltaren hieple.net voltaren retard
prescription discount coupon prescription drugs coupons cialis coupons and discounts
vermox 100mg vermox tablete doziranje vermox
vermox 100mg tracyawheeler.com vermox
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren jel
voltaren krem nedir voltaren voltaren jel
voltaren krem nedir voltaren retard voltaren jel
clomid proviron clomid proviron pct clomid testosterone
clomid proviron clomid tapasztalatok clomid testosterone
lamisil harshpande.net lamisil para que sirve
lamisil lamisil lamisil para que sirve
lamisil lamisil lamisil para que sirve
cialis trial coupon free coupon for cialis coupons for prescription drugs
cialis trial coupon adlerhohenems.com coupons for prescription drugs
cialis trial coupon free printable cialis coupons coupons for prescription drugs
cialis trial coupon free printable cialis coupons coupons for prescription drugs
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg
amoxicillin endikasyonlar amoxicilline amoxicillin 500 mg
amoxicillin endikasyonlar amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg
amoxicillin endikasyonlar amoxicilline amoxicillin 500 mg
priligy resepti priligy keskustelu priligy kokemuksia
priligy resepti priligy keskustelu priligy kokemuksia
priligy resepti priligy 60 mg priligy kokemuksia
priligy resepti priligy priligy kokemuksia
priligy resepti priligy keskustelu priligy kokemuksia
lamisil crema lamisil crema lamisil pastillas
lamisil crema lamisil pomada lamisil pastillas
lamisil crema lamisil crema lamisil pastillas
lamisil crema lamisil pomada lamisil pastillas
metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololsuccinat orion 50 mg metoprolol succinate
metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololsuccinat orion 50 mg metoprolol succinate
metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololsuccinat hexal 50 mg metoprolol succinate
metoprololsuccinat orion 50 mg metoprololsuccinat hexal 50 mg metoprolol succinate
information about abortion pill rubinetteriemariani.it facts about abortion pill
information about abortion pill rubinetteriemariani.it facts about abortion pill
information about abortion pill rubinetteriemariani.it facts about abortion pill
cialis 2015 coupon steadfasttraining.co.uk discount coupon for cialis
acetazolamide acetazolamide acetazolamide sivuvaikutukset
acetazolamide guitar-frets.com acetazolamide sivuvaikutukset
acetazolamide guitar-frets.com acetazolamide sivuvaikutukset
acetazolamide guitar-frets.com acetazolamide sivuvaikutukset
acetazolamide guitar-frets.com acetazolamide sivuvaikutukset
cialis manufacturer coupon cialis.com coupon discount prescriptions coupons
cialis manufacturer coupon supermaxsat.com discount prescriptions coupons
crestor pricing crestor 30 mg coupon crestor
crestor pricing amres.nl coupon crestor
crestor pricing crestor 30 mg coupon crestor
crestor pricing crestor 30 mg coupon crestor
nootropil 800 g house.raupes.net nootropil review
nootropil 800 g nootropil nootropil review
abortions facts first trimester abortion pill teenage abortion pill
abortions facts aictmkulahospital.org teenage abortion pill
abortions facts aictmkulahospital.org teenage abortion pill
abortions facts aictmkulahospital.org teenage abortion pill
abortions facts first trimester abortion pill teenage abortion pill
abortions facts how does abortion pill work teenage abortion pill
abortions facts how does abortion pill work teenage abortion pill
abortions facts aictmkulahospital.org teenage abortion pill
online cialis coupons aldwych-international.com transfer prescription coupon
online cialis coupons aldwych-international.com transfer prescription coupon
online cialis coupons aldwych-international.com transfer prescription coupon
amoxicillin aictmkulahospital.org amoxicilline
amoxicillin amoxicillin nedir amoxicilline
amoxicillin amoxicillin nedir amoxicilline
amoxicillin amoxicillin nedir amoxicilline
amoxicillin aictmkulahospital.org amoxicilline
what is abortion pill funtimeleisure.co.uk the cost of abortion
amoxicillin-rnp amoxicillin amoxicillin
amoxicillin-rnp amoxicillin 500 mg amoxicillin
clomid tapasztalatok hieple.net clomid
clomid tapasztalatok clomid clomid
clomid tapasztalatok clomid clomid
clomid tapasztalatok clomid clomid
coupon for free cialis prescription drug coupons free printable cialis coupons
coupon for free cialis albayraq-uae.com free printable cialis coupons
coupon for free cialis prescription drug coupons free printable cialis coupons
for abortion pill agama-rc.com cons of abortion pill
for abortion pill third trimester abortion pill cons of abortion pill
amoxicillin antibiyotik fiyat amoxicillin 500 mg amoxicillin dermani haqqinda
amoxicillin antibiyotik fiyat achi-kochi.com amoxicillin dermani haqqinda
vermox pret vermox pret vermox mikor hat
vermox pret vermox pret vermox mikor hat
vermox pret vermox pret vermox mikor hat
vermox pret vermox pret vermox mikor hat
vermox pret adventureswithtravisandpresley.com vermox mikor hat
cialis coupon codes achrom.be online cialis coupons
cialis coupon codes achrom.be online cialis coupons
cialis coupon codes achrom.be online cialis coupons
cialis coupon codes achrom.be online cialis coupons
cialis coupon codes achrom.be online cialis coupons
misoprostol abortion low cost abortion pill abortion pill
misoprostol abortion acnc.com abortion pill
misoprostol abortion acnc.com abortion pill
duphaston tablete blog.pelagicfm.com duphaston tablete za odgodu menstruacije
duphaston tablete duphaston iskustva duphaston tablete za odgodu menstruacije
free cialis coupons cialis coupons printable new prescription coupons
against abortion pill lakeerengallery.com abortion pill articles
against abortion pill lakeerengallery.com abortion pill articles
abortion pill procedures natural abortion pill different types of abortion pill
abortion pill procedures risks of abortion pill different types of abortion pill
abortion pill procedures natural abortion pill different types of abortion pill
abortion pill procedures natural abortion pill different types of abortion pill
free cialis coupon agrisol.com.ar free coupon for cialis
free cialis coupon cialis 2015 coupon free coupon for cialis
free cialis coupon agrisol.com.ar free coupon for cialis
spontaneous abortion pill alpinmontservis.cz abortion pill pictures
spontaneous abortion pill alpinmontservis.cz abortion pill pictures
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg amoxicillin 500 mg
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg amoxicillin 500 mg
amoxicillin 1000 mg amoxicillin al 1000 amoxicillin 500 mg
clomid proviron clomid proviron pct clomid cycle
clomid proviron yunaweddings.com clomid cycle
clomid proviron clomid proviron pct clomid cycle
clomid proviron yunaweddings.com clomid cycle
cialis coupons from manufacturer lilly cialis coupons 2015 cialis coupon
cialis coupons from manufacturer lilly cialis coupons 2015 cialis coupon
cialis coupons from manufacturer printable cialis coupon 2015 cialis coupon
cialis coupons from manufacturer coupons for cialis printable 2015 cialis coupon
acetazolamide acetazolamide migraine acetazolamide pka
acetazolamide acetazolamide migraine acetazolamide pka
acetazolamide blog.aids2014.org acetazolamide pka
feldene ampolla femchoice.org feldene
feldene ampolla femchoice.org feldene
feldene ampolla feldene d feldene
feldene ampolla femchoice.org feldene
abortion pill process post abortion pill home abortion pill
abortion pill process post abortion pill home abortion pill
abortion pill process abortions facts home abortion pill
duphaston tablete kako se piju duphaston 10 mg duphaston 10 mg
duphaston tablete kako se piju duphaston 10 mg duphaston 10 mg
prescriptions coupons cialis coupons and discounts prescription discount coupons
abortion pill services buy abortion pill post abortion pill
abortion pill services abortion pill facts post abortion pill
abortion pill recovery myhealthreport.ca against abortion pill facts
abortion pill recovery myhealthreport.ca against abortion pill facts
abortion clinics in houston tx abraham.thesharpsystem.com risks of abortion pill
to have an abortion amres.nl what is an abortion clinic
metoprololsuccinat orion 50 mg blog.griblivet.dk metoprolol tartrate
metoprololsuccinat orion 50 mg blog.griblivet.dk metoprolol tartrate
abortion pill quotes abortion pill process costs of abortion pill
teenage abortion pill having an abortion early abortion pill
voltaren ampul voltaren voltaren krem fiyat
voltaren ampul avonotakaronetwork.co.nz voltaren krem fiyat
voltaren ampul voltaren voltaren krem fiyat
voltaren ampul avonotakaronetwork.co.nz voltaren krem fiyat
voltaren ampul voltaren ampul voltaren krem fiyat
coupons for prescriptions prescription discount coupons coupons for cialis printable
how to have an abortion pill aspiration abortion abortion pill articles
how to have an abortion pill how much does abortion pill cost abortion pill articles
how to have an abortion pill aspiration abortion abortion pill articles
voltaren ampul voltaren voltaren jel
voltaren ampul blog.griblivet.dk voltaren jel
voltaren ampul voltaren voltaren jel
voltaren ampul voltaren voltaren jel
voltaren ampul blog.griblivet.dk voltaren jel
cialis coupon code ambito20.it cialis discount coupon
cialis coupon code ambito20.it cialis discount coupon
cialis coupon code ambito20.it cialis discount coupon
cialis coupon code ambito20.it cialis discount coupon
duphaston duphaston i ovulacija duphaston tablete
duphaston duphaston i ovulacija duphaston tablete
duphaston topogroup.com duphaston tablete
duphaston duphaston i ovulacija duphaston tablete
duphaston duphaston i ovulacija duphaston tablete
lilly coupons for cialis cialis coupon free coupon for prescriptions
lilly coupons for cialis cialis free sample coupons coupon for prescriptions
abortion pill information cons of abortion pill pro abortion
abortion pill information chemical abortion pill pro abortion
abortion pill information cons of abortion pill pro abortion
anti abortion facts arborawning.com against abortion pill
anti abortion facts arborawning.com against abortion pill
anti abortion facts cheap abortion pill against abortion pill
anti abortion facts arborawning.com against abortion pill
vermox 100mg vermox doziranje vermox
vermox 100mg vermox doziranje vermox
vermox 100mg vermox tablete nuspojave vermox
vermox 100mg vermox doziranje vermox
vermox 100mg vermox tablete nuspojave vermox
cheap abortion pill cheap abortion pill clinics second trimester abortion
cheap abortion pill cheap abortion pill clinics second trimester abortion
cheap abortion pill cheap abortion pill clinics second trimester abortion
cheap abortion pill pros and cons of abortion second trimester abortion
how do abortion pill work amazonschools.com abortion pill video
how do abortion pill work amazonschools.com abortion pill video
how do abortion pill work amazonschools.com abortion pill video
nootropil nootropil 1200 nootropil review
duphaston iskustva duphaston duphaston tablete
vermox suspenzija vermox suspenzija vermox doziranje
amoxicillin 1000 mg amoxicillin endikasyonlar amoxicillin
lamisil pastillas lamisil pomada lamisil cream
lamisil pastillas lamisil cream lamisil cream
lamisil pastillas mcmurray.biz lamisil cream
lamisil pastillas lamisil cream lamisil cream
flagyl suspension flagyl precio flagyl
flagyl suspension news.hostnetindia.com flagyl
flagyl suspension news.hostnetindia.com flagyl
make coupons online free andreinfo coupon sites for groceries
make coupons online free coupons code coupon sites for groceries
make coupons online free andreinfo coupon sites for groceries
make coupons online free coupons code coupon sites for groceries
make coupons online free coupons code coupon sites for groceries
abortion pill costs cost for an abortion early abortion pill options
abortion pill costs what is abortion pill early abortion pill options
abortion pill costs what is abortion pill early abortion pill options
amoxicillin nedir amoxicillin dermani haqqinda amoxicillin
amoxicillin 1000 mg albayraq-uae.com amoxicillin al 1000
amoxicillin 1000 mg albayraq-uae.com amoxicillin al 1000
amoxicillin 1000 mg amoxicillin amoxicillin al 1000
amoxicillin 1000 mg amoxicillin amoxicillin al 1000
amoxicillin 1000 mg amoxicillin amoxicillin al 1000
amoxicillin 1000 mg mipnet.dk amoxicillin
amoxicillin 1000 mg amoxicillin 500 mg amoxicillin
the abortion pill cost for an abortion abortion pill video
the abortion pill free abortion pill abortion pill video
the abortion pill how late can you get an abortion pill abortion pill video
how much is it to get an abortion new york abortion clinic research paper on abortion
how much is it to get an abortion pictures of abortions research paper on abortion
how late can you terminate a pregnancy abortion pill nyc vacuum abortion procedure
how late can you terminate a pregnancy abortion pill nyc vacuum abortion procedure
pregnancy in weeks abortion doctors abortion at 7 weeks
pregnancy in weeks abortion doctors abortion at 7 weeks
pregnancy in weeks abortion doctors abortion at 7 weeks
coupon for prescription drug coupons free cialis coupons
coupon for prescription bankruptcyfresno.net free cialis coupons
coupon for prescription drug coupons free cialis coupons
coupon for prescription bankruptcyfresno.net free cialis coupons
coupon for prescription bankruptcyfresno.net free cialis coupons
coupon for prescription bankruptcyfresno.net free cialis coupons
dong quai abortion partial abortion how much an abortion cost
dong quai abortion partial abortion how much an abortion cost
dong quai abortion directcch.com how much an abortion cost
abortion clinics in san diego abortion in pregnancy post abortion stress syndrome
pregnant weeks vitamin c abortion manual vacuum abortion
pregnant weeks vitamin c abortion manual vacuum abortion
pregnant weeks vitamin c abortion manual vacuum abortion
pregnant weeks abortion essays manual vacuum abortion
cost of abortion abortion pregnancy abort clinic
cost of abortion abortion pregnancy abort clinic
cialis coupon lilly bankruptcyfresno.net prescription coupons
cialis coupon lilly bankruptcyfresno.net prescription coupons
prescription coupon card prescription coupons discount coupons for prescriptions
naltrexone therapy naltrexone 1.5 mg naltraxon
naltrexone therapy cost of naltrexone naltraxon
naltrexone clinic what is a vivitrol shot neltraxone
naltrexone clinic medication naltrexone neltraxone
naltrexone clinic medication naltrexone neltraxone
naltrexone clinic what is a vivitrol shot neltraxone
naltrexone and vivitrol maltrexon naltrexone alcohol abuse
naltrexone and vivitrol maltrexon naltrexone alcohol abuse
naltrexone and vivitrol maltrexon naltrexone alcohol abuse
naltrexone other names what does naltrexone feel like vivitrol injection side effects
naltrexone other names what does naltrexone feel like vivitrol injection side effects
naltrexone detox naltrexone pain naltrexone other names
naltrexone detox naltrexone pain naltrexone other names
naltrexone detox naltrexone pain naltrexone other names
naltrexone brand name partickcurlingclub.co.uk naloxone implant
naltrexone injection side effects of naltrexone naltrexone alcoholism medication
naltrexone injection once a month shot for opiate addiction naltrexone alcoholism medication
naltrexone injection go naltrexone alcoholism medication
naltrexone injection go naltrexone alcoholism medication
naltrexone medication naltrexone multiple sclerosis ldn low dose
who makes naltrexone site.cegep-rimouski.qc.ca side effects naltrexone
who makes naltrexone site.cegep-rimouski.qc.ca side effects naltrexone
who makes naltrexone site.cegep-rimouski.qc.ca side effects naltrexone
who makes naltrexone site.cegep-rimouski.qc.ca side effects naltrexone
who makes naltrexone naltrexone and pregnancy side effects naltrexone
who makes naltrexone naltrexone and pregnancy side effects naltrexone
naltrexone hcl 4.5 mg link low dose naltrexone withdrawal
naltrexone hcl 4.5 mg link low dose naltrexone withdrawal
naltrexone india news.hostnetindia.com naltroxen
naltrexone india news.hostnetindia.com naltroxen
naltrexone india opiate blocker naltrexone naltroxen
naltrexone india opiate blocker naltrexone naltroxen
what happens if you take naltrexone and opiates naltrexone weight gain what is ldn medicine
what happens if you take naltrexone and opiates low dose naltrexone ulcerative colitis what is ldn medicine
naltrxone go what is a vivitrol shot
naltrxone go what is a vivitrol shot
low dose naltrexone alcohol link naltrexone hcl 4.5 mg
low dose naltrexone alcohol what is naltrexone hcl naltrexone hcl 4.5 mg
low dose naltrexone alcohol what is naltrexone hcl naltrexone hcl 4.5 mg
low dose naltrexone alcohol once a month shot for opiate addiction naltrexone hcl 4.5 mg
low dose naltrexone alcohol link naltrexone hcl 4.5 mg
vivitrol opiate blocker can you drink alcohol while taking naltrexone low dose naltrexone ulcerative colitis
vivitrol opiate blocker blog.admissionnews.com low dose naltrexone ulcerative colitis
vivitrol opiate blocker can you drink alcohol while taking naltrexone low dose naltrexone ulcerative colitis
vivitrol shot cost skydtsgaard.dk benefits of naltrexone
naltroxen naltrexone alcohol treatment trexan medication
fibromyalgia ldn zygonie.com low dose
revia for alcoholism link naltrexone buy uk
alcohol blocker pill ldn low dose naltrexone altrexone
alcohol blocker pill blog.griblivet.dk altrexone
naltrexone prescribing information go ldn homepage
naltrexone injections alcoholism naltroxen
naltrexone prescribing information low dose naltexone ldn homepage
heroin detox charamin.jp naltrexone alcohol treatment
heroin detox charamin.jp naltrexone alcohol treatment
heroin detox charamin.jp naltrexone alcohol treatment
naltrexone and vivitrol open naltrexone injection side effects
naltrexone and vivitrol open naltrexone injection side effects
implant for alcoholism open naloxone naltrexone
naltrexane go ldn colitis
naltrexane read ldn colitis
naltrexane read ldn colitis
naltrexane low dose naltexone ldn colitis
naltrexane read ldn colitis
revia uses naltrexone im lowdosenaltrexone
low dose naltrexone withdrawal naltrexone opiate naltrexone 4.5 mg
low dose naltrexone withdrawal naltrexone for cutting naltrexone 4.5 mg
vivitral shot avonotakaronetwork.co.nz naltrexone ulcerative colitis
vivitral shot avonotakaronetwork.co.nz naltrexone ulcerative colitis
drug implants for addicts click ldn medication
drug implants for addicts click ldn medication
naltrexone opioid dependence naltrexone for multiple sclerosis user reviews what is the difference between naloxone and naltrexone
naltrexone opioid dependence naltrexone for multiple sclerosis user reviews what is the difference between naloxone and naltrexone
naltrexone opioid dependence go what is the difference between naloxone and naltrexone
naltrexone opioid dependence go what is the difference between naloxone and naltrexone
naltrexone opioid dependence house.raupes.net what is the difference between naloxone and naltrexone
naltrexone opioid dependence naltrexone for multiple sclerosis user reviews what is the difference between naloxone and naltrexone
naltrexone opioid dependence naltrexone for multiple sclerosis user reviews what is the difference between naloxone and naltrexone
naltrexone opioid dependence go what is the difference between naloxone and naltrexone
where to get naltrexone implant link naltrexone without a prescription
where to get naltrexone implant read naltrexone without a prescription
clozapin neuraxpharm bhalsbrand.site clozapin neuraxpharm
tizanidin 79 tizanidin sirdalud tizanidin zum schlafen
tizanidin 79 tizanidin teva tizanidin zum schlafen
tizanidin 79 tizanidin sirdalud tizanidin zum schlafen

تلفن:٣٣٢٢٤٨٠٠-٠٣٤ تلفن گویا: ۱۵۲۲

تلفن واحد اتفاقات آب و فاضلاب: ۱۲۲

پست الکترونیکی:Info(at)abfakerman.ir

کد پستی:٧٦١٦٨٣١١٨٦

آدرس: بلوار ۲۲ بهمن-ابتداي بلوار ساوه-شركت مهندسی آب و فاضلاب استان كرمان

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان کرمان می باشد.

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.


بازدید امروز: 104

بازدید دیروز: 888

بازدید ماه: 26167

بازدید سال: 344147

بازدید کل: 2538302

شعارسال:

جهش تولید