خانه »»» امور مشترکین »»» شناسنامه خدمات »»» خلاصه شناسنامه خدمت واگذاری انشعاب »»» شناسنامه کامل خدمت واگذاری انشعاب
  • نویسنده: مدیریت
  • تاریخ: ١٣٩٦/٠٥/٠٩
  • بازدیدکننده: ١٣٠٧

شناسنامه کامل خدمت واگذاری انشعاب
بسمه تعالی
فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی
ضمیمه ۱

۱- عنوان خدمت:

            واگذاری انشعاب آب و فاضلاب

۲- شناسه خدمت

            ۱۵۰۳۱۴۵۲۰۰۰

۳- ارائه دهنده خدمت

نام دستگاه اجرایی:

شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

نام دستگاه مادر:

وزارت نیرو

۴- مشخصات خدمت

شرح خدمت

این فرآیند برای ارائه خدمت به منظور بررسی درخواست متقاضی و تائید شرایط واگذاری و نهایتا نصب انشعاب می باشد. مراحل انجام این خدمت بشرح ذیل است:

- پذیرش و ثبت اولیه درخواست در پرتال

- بررسی اولیه مدارک متقاضی

- بررسی وجود شبکه آب و فاضلاب در محل مورد تقاضا

- صدور صورتحساب هزینه های انشعاب

- صدور معرفی نامه به ارگانهای مرتبط جهت اخذ مجوزهای لازم

- پرداخت الکترونیکی صورت حساب صادره

- اختصاص شماره اشتراک

- نصب انشعاب

- اطلاع رسانی به متقاضی در تمامی مراحل واگذاری انشعاب از طریق سامانه الکترونیکی (اینترنت، پیام کوتاه، ایمیل، تلفن گویا) جهت پیگیری

نوع خدمت

خدمت به شهروندان (G۲C)

خدمت به کسب و کار (G۲B)

 خدمت به دیگردستگاه های دولتی(G۲G)

نوع مخاطبین

متقاضیان یا مشترکین آب و فاضلاب

ماهیت خدمت

 حاکمیتی

 تصدی گری

سطح خدمت

  ملی  منطقه ای  استانی

 شهری

 روستایی

رویداد مرتبط با:

 تولد

 آموزش

 سلامت

 مالیات

 کسب و کار

 تامین اجتماعی

 ثبت مالکیت

 تاسیسات شهری

 بیمه

 ازدواج

 بازنشستگی

 مدارک و گواهینامه­ها

 وفات

 سایر

نحوه آغاز خدمت

 تقاضای گیرنده خدمت

 فرارسیدن زمانی مشخص

 رخداد رویدادی مشخص

 تشخیص دستگاه

 سایر: ...

مدارک لازم برای انجام خدمت

تصویر سند مالکیت یا بنچاق معتبر

تصویر پروانه ساختمانی

مجوز حفاری از دستگا ه های مرتبط

تصویر شناسنامه و کارت ملی مالک

قوانین و مقررات بالادستی

آئین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب

تعرفه های ابلاغی سالیانه

۵- جزییات خدمت

آمار تعداد خدمت گیرندگان

۱۸۰۰۰۰۰خدمت گیرندگان در ماه  فصل سال

    

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

۱۰ روز

تواتر

   یکبار برای همیشه .... بار در ماه  فصل سال                     

       

تعداد بار مراجعه حضوری

یک بار برای احراز هویت و کنترل صحت اسناد مرتبط

هزینه ارایه خدمت(ریال) به خدمت گیرندگان

مبلغ(مبالغ)

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

وابسته به نوع انشعاب و محل از ۱۷۰ هزار تا ۳ میلیون تومان

 

   

. . .

 

۶- نحوه دسترسی به خدمت

آدرس دقیق و مستقیم خدمت در وبگاه در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن

در هر شرکت از طریق وب سایت آن شرکت انجام می گیرد.

نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونیکی بودن همه یا بخشی از آن:

سامانه خدمات آب و فاضلاب کشور

مراحل خدمت

نوع ارائه

رسانه ارتباطی خدمت

در مرحله اطلاع رسانی خدمت

 الکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه)   تلفن همراه (برنامه کاربردی)
پست الکترونیک                 ارسال پستی
تلفن گویا یا مرکز تماس        پیام کوتاه
دفاترپیشخوان
شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان            

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 سایر:

مراجعه به دستگاه:

 ملی

 استانی

 شهرستانی

در مرحله درخواست خدمت

 الکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک              ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس      پیام کوتاه
دفاتر پیشخوان           

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان            

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

 جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 سایر:

 مراجعه به دستگاه:

 ملی

 استانی

 شهرستانی

مرحله تولید خدمت

(فرایند داخل دستگاه یا ارتباط با دیگر دستگاه ها )

 الکترونیکی

اینترنتی (مانند درگاه دستگاه)     اینترانتی (مانند اینترانت داخلی دستگاه یا ERP)
پست الکترونیک    سایر (باذکرنحوه دسترسی

 غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

مراجعه ارزیاب به محل جهت بررسی امکان واگذاری

درمرحله ارائه خدمت

 الکترونیکی

اینترنتی (مانند وبگاه دستگاه) تلفن همراه (برنامه کاربردی)

پست الکترونیک              ارسال پستی

تلفن گویا یا مرکز تماس      پیام کوتاه
 
دفاتر پیشخوان              

شماره قرارداد واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان

عناوین مشابه دفاتر پیشخوان            

سایر(باذکرنحوه دسترسی)

 غیرالکترونیکی

ذکر ضرورت مراجعه حضوری

جهت احراز اصالت فرد

جهت احراز اصالت مدرک

نبود زیرساخت ارتباطی مناسب

 سایر: نصب انشعاب

مراجعه به دستگاه:

 ملی

 استانی

 شهرستانی

۷- ارتباط خدمت با سایر سامانه ها (بانکهای اطلاعاتی) در دستگاه

نام سامانه های دیگر

فیلدهای موردتبادل

استعلام الکترونیکی

استعلام غیر الکترونیکی

برخط

online

دسته­ای (Batch)

سامانه مدیریت اطلاعات MIS

کاربری

سامانه مالی

کد حسابداری

   
   
۸-ارتباط خدمت با سایر دستگاههای دیگر

نام دستگاه دیگر

نام سامانه های دستگاه دیگر

فیلدهای موردتبادل

مبلغ (درصورت پرداخت هزینه)

استعلام الکترونیکی

اگر استعلام غیرالکترونیکی است، استعلام توسط:

برخط

online

دسته­ای (Batch)

شهرداری

 

آدرس

 

 دستگاه

  مراجعه کننده

        دستگاه

  مراجعه کننده

        دستگاه

  مراجعه کننده

        دستگاه
  مراجعه کننده

۹- عناوین فرایندهای خدمت

۱- واگذاری انشعاب آب

۲- واگذاری انشعاب فاضلاب

 
 

۱۰- نمودار ارتباطی فرایندهای خدمت


نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم:

تلفن:

پست الکترونیک:

واحد مربوط:


شناسنامه مجوزهای صادره

(این فرم در مورد خدماتی که منجر به صدور مجوزمی گردد تکمیل می شود.)

در راستای اجرای تبصره ماده ۵ آیین نامه
توسعه خدمات الکترونیکی مصوبه شماره ۷۷۴۰/۹۳/۲۰۶ مورخ ۱۰/۶/۹۳،

معاونت، بانک اطلاعاتی صدور مجوزهای تمامی دستگاه های اجرایی کشور شامل: انواع مجوزها، مرجع،شیوه صدور، تمدید، لغو و احیاء، هزینه، زمان و فرایند و مراحل انجام کار را با همکاری دستگاه های اجرایی تشکیل داده و بهمنظور اطلاع­رسانی و شفاف­سازی، دسترسی برخط مردم به آن را فراهم می‌کند. بدین منظور جدول اطلاعات مجوزهای حقیقی وحقوقی برای ایجاد بانک اطلاعاتی مجوزها به شرح زیر برای تکمیل و اجرای آیین نامه مذکور ارسال می گردد.

مجوز :کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به أخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت وموارد مشابه آن از دستگاههای اجرائی می باشد.
 

لیست اطلاعات مجوزهای حقیقی، حقوقی و دولتی در سازمان آب و فاضلاب                                   فرم شماره یک
 

ردیف

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

(مصوبه، بخشنامه، آیین نامه)

مدارک مورد نیاز

مدت اعتبار

هزینه

(ریال)

متقاضی مجوز

فرآیند صدور مجوز

مراجع ناظر

زمان تقریبی

فرآیند مجوز

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

۱

مجوز حفاری و نصب اشعاب

صدور

آیین نامه ها شهری

درخواست شرکت

یک ماه

*

*

۱۰ روز

*

۲

تمدید

۳

اصلاح

۴

لغو

  فرم شماره ۲ردیف

عنوان دستگاه استعلام شونده

نوع فرآیند

مدارک مورد نیاز

مدت اعتبار

هزینه

(ریال)

زمان انجام کار

(روز/ ساعت)

فرآیند مجوز

توضیحات

موارد استعلام

با ذکر نام **

سایر

***

الکترونیکی

غیر الکترونیکی

۱

شهرداری

مجوز حفاری

سند مالکیت

یک ماه

۱۰ روز

غیر الکترونیکی

۲

اداره گاز

مجوز حفاری

سند مالکیت

یک ماه

۱۰ روز

غیر الکترونیکی

۳

اداره برق

مجوز حفاری

سند مالکیت

یک ماه

۱۰ روز

غیر الکترونیکی

۴

راهنمایی رانندگی

مجوز حفاری

سند مالکیت

یک ماه

۱۰ روز

غیر الکترونیکی

۵

مخابرات

مجوز حفاری

سند مالکیت

یک ماه

۱۰ روز

غیر الکترونیکی

۶

۷

۸


تلفن:٣٣٢٢٤٨٠٠-٠٣٤ تلفن گویا: ۱۵۲۲

تلفن واحد اتفاقات آب و فاضلاب: ۱۲۲

پست الکترونیکی:Info(at)abfakerman.ir

کد پستی:٧٦١٦٨٣١١٨٦

آدرس: بلوار ۲۲ بهمن-ابتداي بلوار ساوه-شركت مهندسی آب و فاضلاب استان كرمان

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت آب و فاضلاب استان کرمان می باشد.

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.


بازدید امروز: 115

بازدید دیروز: 1206

بازدید ماه: 15238

بازدید سال: 249126

بازدید کل: 2443281

شعارسال:

جهش تولید