جهش تولید با مشارکت مردم

ارتباط با مدیرعامل و درخواست ملاقات حضوری

دفتر مدیرعامل

ملاقات فقط در روزهای دوشنبه انجام خواهد شد.

شماره تماس034-33222060 — 034-33224461
فاکس034-33226099

جستجو سایت