جهش تولید با مشارکت مردم

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور

بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي وزارت نيرو

عنواندریافت فایلتاریخ
دستورالعمل بروزرسانی وب‌سایتدانلود1401/02/24
تعرفه های آب و فاضلابمشاهده1402
محاسبه قبوض آب خانگیمشاهده
محاسبه قبوض آب غیرخانگیمشاهده
بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافعدانلود1399/08/18
 منشور حقوق شهروندیدانلود1395/09/29
بخشنامه حقوق شهروندی در نظام اداریدانلود1395/11/09
آیين‌نامه حمايت از پايان‌نامه‌های دانشجويان تحصیلات تکمیلیدانلود1387/11/08
اولویت‌های تحقیقاتی و فناوری مصوب کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوریدانلود1390
آیین نامه عملیاتی شرکت‌های آب و فاضلابدانلود1386

جستجو سایت