جهش تولید با مشارکت مردم

ماموریت، چشم‌انداز و اهداف شرکت

اهداف شرکت

ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و روستایی و ایجاد تاسیسات مرتبط با جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب همچنین بهره‌برداری از تاسیسات تامین و تصفیه و توزیع آب شهری و روستایی، تاسیسات مربوط به جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب به شرح زیر بر عهده می‌باشد.

 1. بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات مرتبط با تامین و توزیع آب نظیر آبگیر، منابع آب زیرزمینی، تصفیه خانه‌ها، ایستگاه‌های پمپاژ، خطوط انتقال، شبکه‌های آبرسانی، سیستم‌های کنترل و شبکه توزیع
 2. مطالعه و اجرای طرح‌های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین، انتقال و توزیع آب مورد نیاز مصارف شرب و خانگی شهرها و روستاها مطابق با برنامه‌ریزی‌های جامع مدیریت آب کشور
 3. بهره‌برداری از شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ مربوطه
 4. اجرای شبکه‌های مربوط به توزیع آب
 5. اجرای طرح‌های جمع‌آوری، انتقال و تصفیه فاضلاب
 6. سرمایه‌گذاری و مشارکت در موسسات و شرکت‌هایی که با اهداف و وظایف شرکت مرتبط باشد، به منظور ارتقا کیفی و کمی فعالیت‌های شرکت
 7. انجام امور تحقیقاتی، آموزشی در راستای اهداف شرکت و هماهنگ با برنامه‌ریزی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
 8. تشکیل شرکت‌های جدید بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب شهری

چشم‌انداز و راهبردها

چشم‌انداز و برنامه‌های کلی راهبردهای بخش آب و فاضلاب به شرح ذیل می‌باشند.

 • دست‌یابی به شاخص‌های کمی و کیفی آب در جهت ارتقا سلامت ملی و بهداشت عمومی و بهره‌مندی و برخورداری کلیه آحاد جامعه از خدمات آب شرب
 • توسعه سامانه‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب، بازچرخانی و استفاده از پساب با کیفیتی متناسب با نوع مصرف، محیط پذیرنده و مکانیزم بازار در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و محیط زیست
 • برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عملیاتی کاهش هدررفت و آب بدون درآمد
 • برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های عملیاتی به منظور اصلاح، بازسازی، علاج‌بخشی و نوسازی تاسیسات، تجهیزات و شبکه‌های فرسوده آب و فاضلاب
 • ارتقا رضایت مشترکین و احقاق حقوق خدمت‌گیرندگان از طریق استقرار نظام‌های پاسخگویی به مشترکین، ارتقا بهره‌وری، بهبود شاخص‌های کیفیت خدمات، توانمندسازی کارکنان و کاهش قیمت تمام شده خدمات
 • ارتقا و استقرار نظام اطلاعااتی و ارزیابی عملکرد فنی، مالی، اقتصادی و اجتماعی در سطح واحدها به منظور تقویت نظام پایش، ارزیابی و تصمیم‌گیری
 • برنامه‌ریزی و انجام اقدامات مرتبط با مدیریت مصرف

فعالیت و ماموریت

 • انجام هرگونه فعالیت در راستای آبرسانی برای مصارف خانگی، عمومی، صنعتی و تجاری و غیره و جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب
 • مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به تامین، انتقال، تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی
 • مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوط به جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب
 • رعایت اصول بهداشتی، کنترل کیفی و استانداردهای مورد عمل وزارت نیرو در مراحل آبرسانی و جمع آوری دفع فاضلاب
 • بهره برداری، تعمیر، نگهداری، مرمت، بازسازی و توسعه کلیه تاسیسات تامین، تصفیه، انتقال، ذخیره و توزیع آب و همچنین جمع آوری، انتقال، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از حریم آنها
 • اخد هرگونه وام و تسهیلات مالی از منابع داخلی و خارجی با اخذ مجوز از مجمع عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط
 • استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای انجام امور مطالعاتی، اجرایی، بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب و فاضلاب و خدمات مشترکین به منظور کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات
 • انجام هرگونه عملیات و معاملاتی که برای مقاصد شرکت ضروری و مرتبط بوده و به صرفه و صلاح آن باشد

جستجو سایت