جهش تولید با مشارکت مردم

فرایندهای دفتر تحقیقات و توسعه مدیریت

ردیفعنواندریافت فایل
1اعلام بررسي و تاييد نيازهاي پژوهشيدانلود
2بررسي پروپوزال‌هاي پژوهشيدانلود
3حمايت از پايان‌نامه هاي تحصيلات تكميليدانلود
4انعقاد قراردادهاي پژوهشيدانلود
5انجام طرح‌هاي پژوهشي و نظارت بر آنهادانلود
6نظارت بر طرح‌هاي پژوهشيدانلود
7حمايت از مقالات علمي همكاراندانلود
8حمايت از تاليفاتدانلود
9حمايت از اختراعات و ساخت تجهيزات مرتبط با صنعت آبفادانلود

جستجو سایت