جهش تولید با مشارکت مردم

دفتر بازرسی و شکایات مردمی

جهت ثبت شکایات مردمی به صورت غیر حضوری بر روی لینک زیر کلیک کنید.

سامانه ثبت و پیگیری شکایات مردمی

شماره تماس034-33222426
034-33224800-5
داخلی: 1044

جستجو سایت