جهش تولید با مشارکت مردم

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان

نام و نام خانوادگي: علیرضا عبدیان

سمت فعلي:مدير عامل شركت

تحصيلات: فوق لیسانس

تلفن مستقیم: 33224800-034

داخلی: 1003

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

رزومه و سوابق

مدیر امور آبفار شهربابک: 1377-1381

معاون مالی و پشتیبانی در شرکت آبفار کرمان : 1381-1384

معاون مهندسی و توسعه در شرکت آبفار کرمان: 1384-1389

معاون پشتیبانی و منابع انسانی در شرکت آبفار کرمان: 1390

معاون مهندسی و توسعه در شرکت آبفار کرمان: 1391-1398

مدیر مشارکت‌های مردمی و طرح‌های زود بازده در شرکت آب منطقه‌ای کرمان: 1399-1400

مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از سال 1401 تا کنون

جستجو سایت