جهش تولید با مشارکت مردم

مقالات

عنواننویسندگاننوع مقالهمحل پذیرشتاریخ پذیرش
مطالعه عددي رفتار ديناميكي سوسپانسيون ميكرو قطرات درون كانال تحت اثر ميدان الكتريكي يكنواخت در اعداد رينولدز الكتريكي محدود رضا زاهدیISI26/ سپتامبر/2022
اثر داروی تتراسایکلین به عنوان بازدارنده خوردگی سبز برای فولاد نرم در محیط اسید کلرویدریک سمیه شجاعی ISIjournal of the indian chemical society -128/می /2022
بررسی تتراسایکلین به عنوان بازدارنده سبز برای فولاد نرم در محیط اسیدی در دمای بالا سمیه شجاعی علمی _ پژوهشیprogresss in color ، colorants and coatings28/می /2022
بررسی تئوری انتقال برانگیختگی الکترونی میان کلروفیلها در سیستم جمع کننده نوری قتو سیستم 2 با استفاده از کامپیوترهای کوانتومی سمیه شجاعی علمی _ پژوهشیprogresss in color ، colorants and coatings28/می /2022
مناسبترین مدل تخمین موج طرح در سواحل بندرعباسحسین نقیب زادهکنفرانسهفتمین کنگره مهندسی عمران1392
“Performance improved multi-objective optimization in
applying low-impact development strategies to control
urban runoff”
حسین نقیب زادهمجلهCivil Engineering Infrastructures Journal1401
تحليل و شبيه سازي عملكرد پارمترهاي برق و مصرف آب در سيستمهاي سرمايشيملکه قاسمیمجلهشهراب1400
طراحی حافظه استاتیک با دسترسی تصادفی با استفاده از تکنیک های بایاس بدنه جهت کاربردهای سرعت بالا و توان پایین مجید رحیمی نژادکنفرانسکنفرانس بین المللی برق1400
فلیپ فلاپ ترکیبی پالسی مبتنی بر المان سنی مجید رحیمی نژادکنفرانسکنفرانس بین المللی برق1400

جستجو سایت