جهش تولید با مشارکت مردم

فراخوان شناسایی سرمایه گذار پروژه کاهش هدررفت آب در سطح استان کرمان

اگهی مزایده شماره 18/الف/2-1402 م ز شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در نظر دارد به استناد بند س تبصره 8 قانون بودجه سال 1402 و آیین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب از طریق انتشار فراخوان و با رعایت قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوطه نسبت به شناسایی متقاضیان ، جهت تامین منابع مالی و مشارکت در پروژه های کاهش هدر رفت آب محدوده مشخص شده با استفاده از ساز و کار بیع متقابل و با شرایط ذیل اقدام نماید: الف) شرح مختصر پروژه ● موضوع پروژه: کاهش هدر رفت( واقعی و ظاهری) آب در شبکه های توزیع و خطوط انتقال از طریق فعالیت های مرتبط شامل شناسایی و رفع نشت، اصلاح و بازسازی خطوط انتقال، شبکه های توزیع و انشعابات آب و رفع انشعابات غیرمجاز مطابق اسناد در محدوده مشخص شده. ● سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ● دوره اجرا: حداقل 12 ماه ● دوره واگذاری فاضلاب/ پساب /آب معادل: با ارائه مدل مالی ● محدوده پروژه: شهرهای کرمان، بم ، کهنوج ، جیرفت، بروات ، بردسیر، زهکلوت، رودبار، قلعه گنج، فهرج، منوجان، ماهان، شهداد، لاله زار ● پیش بینی میزان صرفه جویی آب: 3.2 میلیون مترمکعب در سال ● نحوه بازگشت اصل و سود سرمایه: از محل تامین منابع آبی اعم از آب یا پساب (با اولویت فاضلاب خام، پساب، آب آلوده و فاقد کیفیت شرب و یا آب شرب با تشخیص سرمایه پذیر) طبق ضوابط و دستورالعملهای ابلاغی از طرف وزارت نیرو که جهت استفاده در مصارف صنعتی یا در صورت تشخیص سرمایه پذیر در بخش کشاورزی، در اختیار سرمایه گذار قرار می گیرد. ب) شرایط متقاضیان سرمایه گذاری شخص حقیقی و حقوقی با امکان تأمین سرمایه مورد نیاز و داشتن سابقه مدیریتی، اجرایی و بهره برداری پروژه در صنعت آب و فاضلاب. ج) سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند از تاریخ 1/3/1402 تا پایان وقت اداری مورخ 22/ 3/1402 اظهار نامه اعلام آمادگی و امکان تامین منابع مالی پروژه را برای هر یک از شهرهای مدنظر به همراه اساسنامه، آگهی آخرین تغییرات شرکت و دارندگان امضای مجاز، تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه دارندگان امضای مجاز و مدارک دال بر احراز توان سرمایه گذاری را به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان کرمان واقع در بلوار 22بهمن ابتداي بلوار ساوه، تحویل نمایند.

مدیریت روابط عمومی و آموزش همگانی

مستندات و اسناد

جستجو سایت