جهش تولید با مشارکت مردم

مدیـرعامـل

علیرضا عبدیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم: 034-33224800
تلفن داخلی: 1003
پست الکترونیک:
info[at]abfakerman.ir

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی: محمدرضا حلاج‌زاده

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر دفتر گزینش

تلفن داخلی: 1010

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: سیدرضا کاشانی

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر دفتر ارتباط با مشتریان

تلفن داخلی: 1100

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: حسین عربپور

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر دفتر حراست و امور محرمانه

تلفن داخلی: 1080

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: رضا هجینی نژاد

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی

تلفن داخلی: 1044

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: مرضیه سادات هاشمی سهی

تلفن مستقیم: 33220021

نمابر: -

سمت: مدیر روابط عمومی

تلفن داخلی: -

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: هوشنگ سنجری

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر دفتر هیات مدیره و مدیرعامل

تلفن داخلی: 1002

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: مهدی اسدی کرم

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدير دفتر بحران و پدافند غير عامل

تلفن داخلی: -

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان- بلوار جمهوری خیابان هزار و یک شب ابتدای کوچه شماره ۲۱

نام و نام خانوادگی: هاله السادات رضوی

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: دفتر حقوقی و قراردادها

تلفن داخلی: 1011

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: مجتبی ابراهیم نژاد

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدير مركز پايش و نظارت بر كيفيت آب و فاضلاب

تلفن داخلی: 1112

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: اکرم معین الدینی

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر دفتر مجامع عمومي ، حسابرسي و نظارت مالي

تلفن داخلی: 1024

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

جستجو سایت