جهش تولید با مشارکت مردم

معاونت بـــــهره‌برداری و توسعه فاضلاب

عباس سلطانی نژاد

مدرک تحصیلی: دکترا
تلفن مستقیم: 32114800-034
تلفن داخلی: 1105
پست الکترونیک:
info[at]abfakerman.ir

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی: سعید خلیفه

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر دفتر سیستم های کنترل و انرژی فاضلاب

تلفن داخلی: -

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: مهدی عتیقی

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدير دفتر اجراي طرح هاي جمع آوري و تصفيه فاضلاب

تلفن داخلی: 1043

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

نام و نام خانوادگی: سیدمحمد حسنی صفات

تلفن مستقیم: 33224800-034

نمابر: -

سمت: مدیر دفتر بهره برداري و توسعه تصفيه خانه فاضلاب

تلفن داخلی: 1008

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان، بلوار ساوه، شرکت آب و فاضلاب استان کرمان، ستاد مرکزی

جستجو سایت