جهش تولید با مشارکت مردم

معاونت بـــهره‌برداری و توســـعه آب

رضا زنگی آبادی‌زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم: 32473983-7034
تلفن داخلی: -
پست الکترونیک:
info[at]abfakerman.ir

حوزه های تحت سرپرستی

نام و نام خانوادگی: حسین نقیب‌زاده

تلفن مستقیم: 332473983-034

نمابر: -

سمت: مدير دفتر مطالعات و بررسي هاي فني آب

تلفن داخلی: -

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان- بلوار جمهوری خیابان هزار و یک شب ابتدای کوچه شماره ۲۱

نام و نام خانوادگی: محمدرضا حسنی نژاد

تلفن مستقیم: 332473983-034

نمابر: -

سمت: مدير دفتر بهره برداري و توسعه تاسیسات تامين ، تصفيه و خطوط انتقال

تلفن داخلی: -

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان- بلوار جمهوری خیابان هزار و یک شب ابتدای کوچه شماره ۲۱

نام و نام خانوادگی: فرزاد اسمعيل‌پور

تلفن مستقیم: 332473983-034

نمابر: -

سمت: مدير دفتر سيستم هاي كنترل و انرژي آب

تلفن داخلی: -

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان- بلوار جمهوری خیابان هزار و یک شب ابتدای کوچه شماره ۲۱

نام و نام خانوادگی: محمود کربلائی

تلفن مستقیم: 332473983-034

نمابر: -

سمت: مدير دفتر بهره برداري و توسعه شبكه از توزيع و كاهش آب بدون درآمد

تلفن داخلی: -

پست الکترونیک: info[at]abfakerman.ir

آدرس: کرمان- بلوار جمهوری خیابان هزار و یک شب ابتدای کوچه شماره ۲۱

جستجو سایت