جهش تولید با مشارکت مردم

امور آب و فاضلاب شهرستان عنبرآباد

مدیر شهرستان

موسی دیده ور

مدرک تحصیلی: -
تلفن مستقیم: 43292700-034
تلفن داخلی: 43292600-034
پست الکترونیک:
info@abfakerman.ir

جستجو سایت