جهش تولید با مشارکت مردم

امور آب و فاضلاب شهرستان بردسیر

مدیر شهرستان

سیدعلی نبوی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم: 4-33521773-034
تلفن داخلی: -
پست الکترونیک:
info@abfakerman.ir

جستجو سایت