جهش تولید با مشارکت مردم

امور آب و فاضلاب شهرستان فهرج

مدیر شهرستان

حسین مرادزاده عزیزآبادی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم: 6-44281245-034
تلفن داخلی: -
پست الکترونیک:
info@abfakerman.ir

جستجو سایت