جهش تولید با مشارکت مردم

امور آب و فاضلاب شهرستان قلعه‌گنج

مدیر شهرستان

صالح ایمانی پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی
تلفن مستقیم: 43391295-034
تلفن داخلی: 102
پست الکترونیک:
info@abfakerman.ir

جستجو سایت