جهش تولید با مشارکت مردم

امور آب و فاضلاب شهرستان جیرفت

مدیر شهرستان

علی مشایخی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم: 43315477-034
تلفن داخلی: -
پست الکترونیک:
info@abfakerman.ir

جستجو سایت