جهش تولید با مشارکت مردم

امور آب و فاضلاب شهرستان زرند

مدیر شهرستان

حسین اسلامی

مدرک تحصیلی: کارشناسی
تلفن مستقیم: 33436251-034
تلفن داخلی: 33429612-034
پست الکترونیک:
info@abfakerman.ir

جستجو سایت