جهش تولید با مشارکت مردم

پیام ها

هم استانی عزیز اب شیرین در اکثر نقاط کره زمین کمیاب و ارزشمند است با صرفه جویی و مصرف بهینه اب الگویی مناسب برای فرزندانمان باشیم.

– آیا میدانید نصب مستقیم پمپ روی شبکه آب آشامیدنی غیر قانونی بوده و باعث افت فشار آب در شبکه آبرسانی و نهایتا منجربه عدم دسترسی برخی شهروندان به آب شرب خواهد شد.

با کاهش ساعات استفاده از کولر های آبی ، همه شهروندان می توانند از آب شرب پایدار استفاده کنند.

طرح شناسایی و جمع آوری پمپ ها و انشعابات غیر مجاز توسط پلیس آب شرکت آب و فاضلاب و با همکاری نیروی انتظامی ، در حال اجرا می باشد در صورت مشاهده مراکزی که با اهمال کاری دسترسی سایر شهروندان به آب شرب پایدار را مختل نمودند ، با سامانه 122 تماس بگیرید .

نظر سنجی

وب سایت شرکت آب و فاضلاب کرمان را چگونه ارزیابی می کنید؟