جهش تولید با مشارکت مردم

حوادث آب و فاضلاب

اطلاعیه‌های قطع آب

ثبت حادثه

پیگیری حادثه

سایر راه‌های ارتباطی اطلاع از حوادث آب و فاضلاب، اعلام و پیگیری حادثه:

داخل استان: تماس با 122

خارج استان: تماس با 122-034

جستجو سایت