جهش تولید با مشارکت مردم

روش‌های پرداخت قبض و اعلام کارکرد

روش‌های پرداخت قبض

1درگاه اینترنتی1. مراجعه به سایت شرکت آب و فاضلاب استان کرمان به نشانی www.abfakerman.ir
2. کلیک بر روی پرداخت قبض واعلام کارکرد
3. کلیک بر روی تسویه حساب بدهی
4. وارد کردن شناسه قبض (مندرج در قبض) و کد امنیتی
5. مشاهده صورتحساب و پرداخت
2تلفن (تماس با 122):1. شماره 122 را از طریق تلفن ثابت یا همراه خود شماره‌گیری نمایید.
2. با فشردن کلید 1، وارد بخش خدمات قبض شوید.
3. با فشردن مجدد کلید 1 وارد بخش پرداخت قبض شوید.
4. شماره اشتراک و رمز رایانه خود را وارد کرده و پس از شنیدن مبلغ بدهی می‌توانید عملیات را جهت پرداخت قبض ادامه دهید.
3ارسال پیامک1. ارسال پیامک با الگوی *شناسه قبض*10* (از چپ به راست) به شماره‌: 100034122
2. پرداخت صورتحساب صادر شده از طریق لینک ارائه شده یا یکی از روش‌های پرداخت غیرحضوری
4درگاه‌های بانکی و اپلیکیشن‌های موبایلی1. با استفاده از خودپرداز
2. با استفاده از موبایل بانک
3. با استفاده از اینترنت بانک

روش‌های اعلام کارکرد

1درگاه اینترنتی1. مراجعه به سایت شرکت آبفا کرمان به نشانی www.abfakerman.ir
2. کلیک بر روی پرداخت قبض و اعلام کارکرد
3. ورود به حساب کاربری
4. انتخاب خدمت اعلام کارکرد کنتور
5. وارد کردن شناسه قبض و کد امنیتی
6. وارد کردن عدد کنتور و اقدام به ثبت
2تلفن (تماس با 122):1. شماره 122 را از طریق تلفن ثابت یا همراه خود شماره‌گیری نمایید.
2. با فشردن کلید 1، وارد بخش خدمات قبض شوید.
3. با فشردن کلید 2 وارد بخش اعلام کارکرد شوید.
4. شماره اشتراک و رمز رایانه خود را وارد کرده و پس از آن کارکرد خود را ثبت نمایید.
3ارسال پیامک1. ارسال پیامک با الگوی *عدد کنتور*شناسه قبض*11* (از چپ به راست) به شماره‌: 100034122

جستجو سایت